On-site projekt för förorenade jordmaterial

Borgnäs, 2000-2002

 • Många små platser: Termisk rening.
 • Oljekolväte
 • Utgångshalt i genomsnitt 7000mg/kg
 • Behandlad mängd 20000 t
 • Sluthalt i genomsnitt 300mg/kg

Mariehamn, 2002

 • Gamla hamnen i Mariehamn: rivning av byggnader, krossning, termisk rening. Schaktningsarbetet gjordes vid havsstranden.
 • Oljekolväte
 • Utgångshalt i genomsnitt 10000mg/kg
 • Behandlad mängd 8000 t
 • Behandlad mängd Sluthalt i genomsnitt

Kotka, 2003-2004

 • Gamla oljehamnen vid Puistolanniemi: rivning av byggnader, krossning, termisk rening. Schaktningsarbetet gjordes vid havsstranden.
 • Oljekolväte och VOC
 • Utgångshalt i genomsnitt oljor 4000mg/kg VOC mg/kg 200-300mg/kg
 • Behandlad mängd 80000 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor

Kotka, 2005-2006

 • Gamla oljehamnen vid Puistolanniemi: rivning av byggnader, krossning, termisk rening. Schaktningsarbetet gjordes vid havsstranden.
 • Oljekolväte och VOC
 • Utgångshalt i genomsnitt oljor 8000mg/kg VOC mg/kg 200-300mg/kg
 • Behandlad mängd 30000 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor

Nådendal, 2003-2005

 • Oljeraffinaderiområdet i Nådendal: schaktningsarbete, krossning och termisk rening.
 • Oljekolväte och PAH
 • Utgångshalt i genomsnitt 70000-200000mg/kg oljor och PAH 142mg/kg
 • Behandlad mängd 175000 t
 • Sluthalt i genomsnitt 470mg/kg oljor och PAH

Elverum, Norge, 2005-2006

 • Gamla impregneringsanläggningen: schaktningsarbete, krossning och termisk rening
 • Oljekolväte och PAH
 • Utgångshalt i genomsnitt 8575mg/kg oljor och 2202mg/kg PAH
 • Behandlad mängd 18000 t
 • Sluthalt i genomsnitt 35mg/kg oljor och 3mg/kg PAH

Kemijärvi, 2010

 • Gamla cellulosafabriken: schaktningsarbete, krossning och termisk rening
 • Oljekolväte och VOC
 • Utgångshalt i genomsnitt oljor 500-30000mg/kg, VOC 500-30000mg/kg
 • Behandlad mängd 50600 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor

Chambly, Frankrike, 2011-2012

 • Gamla fabriksområdet: termisk rening
 • Oljekolväte och PAH, olja
 • Utgångshalt i genomsnitt kolväteoljor och PAH 30000mg/kg, oljor 2000mg/kg
 • Behandlad mängd 60000 t
 • Sluthalt i genomsnitt oljor och PAH 50mg/kg, oljor 2500mg/kg

Kursu, Finland 2013-2015

 • Gamla sågverkområdet: termisk rening
 • Dioxiner och furaner, kolväteolja, klorfenoler
 • Utgångshalt i genomsnitt dioxiner och furaner 170000ng/kg, kolväteoljor 2000-30000 mg/kg, klorfenoler 100-1000mg/kg
 • Behandlad mängd 55000 t
 • Sluthalt i genomsnitt  dioxiner och furaner 50ng/kg, kolväteoljor 50 mg/kg, klorfenoler 40 mg/kg

Guangzhou, 2016

 • Gamla stålverket: termisk rening
 • PAH EPA 16
 • Utgångshalt i genomsnitt PAH EPA 57-2027mg/kg
 • Bahandlad mängd 45000t
 •  Sluthalt i genomsnitt PAH 0.63-5mg/kg

Oulu, 2016

 • Till avfallsstationen mottagna förorenade jordmassor: termisk rening
 • Kolväteolja och PAH
 • Utgångshalt i genomsnitt kolväteoljor 50000mg/kg, PAH 3000mg/kg
 • Behandlad mängd 60000t
 • Sluthalt kolväteoljor 50mg/kg, PAH 30mg/kg