Off-site projekt för
förorenade jordmaterial

Koivissilta, Vichtis, Finland 2004-2008

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Behandlad mängd ca 20 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial

Rantasalmi, Finland 2003->

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Tillstånd atta behandla ca 20 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial

Kemi, Finland 2003->

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Tillstånd att behandla ca 100 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial

Pateniemi, Finland 2011

 • Det gamla sågverket: termisk rening på Kemi mottagningsstation
 • Dioksiner och furaner, klorfenoler
 • Utgångshalt i genomsnitt dioxiner och furaner >2 000 000 ng/kg, klorfenoler 1000mg/kg
 • Behandlad mängd 15 000 t
 • Sluthalt i genomsnitt dioxiner och furaner max > 1000mg/kg, klorfenoler 40mg/kg

 Kohla-Järve, Estland, 2012->

 • Plats för mottagning och samling av förorenad jord, arbetet sköts av Savaterra
 • Oljekolväte, VOCs, tungmetaller, PCB, CP, PCDD/F
 • Tillstånd att behandla ca 100 000 t per år
 • Renats för återvinning som byggnadsmaterial