Projekt för behandling av slam till
produkter som avses i gödselmedelslagen

Sibbo, 2008-2012

  • Behandling av anaerobiskt samhällsslam till jordförbättringsmedel som avses i gödselmedelslagen EU-2007
  • Behandling av slam till produkter som avses i gödselmedelslagen: mikrobiologi och kem.& fys egenskaper
  • Behandlad mängd 70000 t har under ett år
  • Gjorts till produkt som avses i gödselmedelslagen 2007

Vasa, 2007

  • Behandling av anaerobiskt samhällsslam till jordförbättringsmedel som avses i gödselmedelslagen EU-2007
  • Behandling av slam till produkter som avses i gödselmedelslagen: mikrobiologi och kem.& fys egenskaper
  • Behandlad mängd 10000 t har under ett år
  • Gjorts till produkt som avses i gödselmedelslagen 2007