Oljeraffinaderi i Nådendal

Greenfix-arbete för rening av oljeraffinaderiet i Nådendal

  • Skadliga ämnen: olja och PAH-föreningar
  • Halter: i genomsnitt 70 000 mg/kg, högst 200 000 mg/kg
  • Total mängd behandlat jordmaterial: 175 000 t
  • Projekttid: oktober 2003 – augusti 2006 (tre år). Reningsanläggningen var stängd under vintern (4 månader i året).
  • Halterna efter reningen i genomsnitt 470mg/kg
  • Det behandlade jordmaterialet återanvändes vid anläggningsarbete i området.