Oljehamnen i Kotka

Greenfix-arbete för rening av den gamla oljehamnen i Kotka

  • Skadliga ämnen: olja, lösningsmedel, bly
  • Halter: i genomsnitt 4000 mg/kg
  • Total mängd behandlat jordmaterial: 100 000 t
  • Projekttid: oktober 2003 – augusti 2006. Reningsanläggningen var stängd under vintern (4 månader i året).
  • Halterna efter reningen i genomsnitt 128 mg/kg
  • Det behandlade jordmaterialet återanvändes vid anläggningsarbeten i området. Området fungerar numera efter jordförbättringsarbetet som en populär park.