Mottagningsstationen i Kemi

Konklusioner av termisk behandling av förorenat jordmaterial:

  • Tack vare den stora reningskapaciteten (40-80t/h) är tidtabellerna måttliga även i stora projekt.
  • Behovet av efteruppföljning av det behandlade jordmaterialet är litet.
  • Reningsmetoden möjliggör behandling av flera olika typer jordmaterial och varierande halter skadliga ämnen
  • Metoden passar för olika skadliga ämnen och är inte känslig för fukt i det jordmaterial som renas.
  • Den areal som reningsverket kräver är tämligen liten (40m*60m).
  • Vid jämförelse av de totala kostnaderna med andra reningsmetoder är den termiska behandlingen ett mycket kostnadseffektivt alternativ.
  • Kontrollen av utsläpp och massabalans är lätt att genomföra.