Savaterra har kvalificerats enligt TransQ System

27.3.2014

Savaterra har kvalificerats enligt TransQ System som leverantör för skandinaviska transportverken (Scandinavian transport Utilities) inom följande kategorier: arbetsmaskiner för konstruktion, utrustning och produkter för miljö- och avfallshantering, kontaminerad mark och marksanering, avfallshantering, övriga tjänster som inom hälsa, säkerhets och miljökonsultation. Certifikatet gäller t o m 150223.