Savaterra har certifierats kvalitets- och miljöledningsssystem

19.8.2013

Savaterra Oy har den 16 augusti certifierats enligt ISO 9001:2008, kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004, miljöledningssystem. Certifieringen omfattar centrala verksamhetsområden och funktioner däribland företagets mottagningsanläggningar och arbetsenheter.  Certifieringen är genomförd av Inspecta Oy (För mer information se www.inspecta.com/sv ).

Kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att förbättra verksamhet, processer, arbetssätt, beslutsförfaranden, ansvar och ledarskap. Savaterras certifiering visar att företaget fungerar effektivt på ett systematiskt och kundorienterat sätt. Certifieringen är också ett verktyg för kontinuerlig utveckling, minimering av miljöbelastning samt ökad kundbelåtenhet.

Inom ramen för fortsatt arbete har vidareutbildning inom miljö-och kvalitetsfrågor för samtliga medarbetare påbörjats.

ISO 9001:2008 Certifikat nr. 7161-01

ISO 14001:2004 Certifikat nr. 7162-01