Greenfix - Snabbt,
effektivt och slutgiltigt

Anläggningarnas reningskapacitet är 40 - 80 t/h enligt halten skadliga ämnen i jordmaterialet. Ca 2 månader används till exempel för behandling av ett objekt på 20 000 t. Konsekvenserna för objektets verksamhet och miljö är ringa och av engångsnatur.

Genom att reglera processfunktioner och behandlingstemperaturer kan ändamålsenliga metoder hittas för nästan alla organiska skadliga ämnen. Anläggningarna förorenar inte närmiljön och rengörningen medför inga utsläpp av skadliga ämnen i naturen, utan de förintas genom bränning.

Det förorenade jordmaterialet renas till den nivå den kommande användningen kräver. Den vid reningen skapade produkten kan återanvändas för olika ändamål.

Den höga behandlingstemperaturen +850 - 1100 ºC förintar skadliga ämnen. Ingen efterkontroll av halten skadliga ämnen i den rengjorda produkten behövs, och ingen fara för nybildning efter några år finns. Miljöproblemet överförs inte till andra platser och blir ingen belastning för kommande generationer.