Savaterra är en del av
SavaGroup-koncernen

Savaterra är ett av de ledande företagen inom miljöteknologi. Vi använder morgondagens metoder för att för gott och totalekonomiskt avskaffa såväl tidigare som eventuella framtida problem. I vår verksamhet har vi till 100 % återvunnit de material som vi behandlar.

Ett intakt samarbete med utrustningstillverkaren, Kalottikone Oy, gör att vi alltid kan använda den nyaste tekniken inom branschen. Savaterra Oy och Kalottikone Oy hör till SavaGroup-koncernen.

SavaGroup-koncernens företag är:

  • Savaterra
  • Kalottikone
  • Toptester
  • Santa's Hotel Santa Claus
  • Santa's Hotel Tunturi
  • Santa's Hostel Rudolf
  • Fastighetsbolaget Kalotinlinna
  • Fastighetsbolaget Arktinen Portti