Savaterran toimintajärjestelmä sertifioitu

19.8.2013

Savaterra Oy:n toimintajärjestelmään kuuluville laatujärjestelmälle (ISO 9001:2008) ja ympäristöjärjestelmälle (ISO 14001:2004) myönnettiin sertifikaatit 16.8.2013. Nyt saatu hyväksyntä kattaa Savaterran keskeiset toiminnot vastaanottokeskuksissa ja työmailla. Toimintajärjestelmän arvioijana toimi Inspecta Sertifiointi Oy.

Toimintajärjestelmä on johtamisen työkalu jatkuvan parantamisen toteuttamiseksi mm. toiminnan kehittämisessä, ympäristövaikutusten vähentämisessä ja asiakastyytyväisyyden lisäämisessä.

Toiminnan ympäristönäkökohtien ja konsernin tavoitteiden perusteella on asetettu tavoitteita ja toimenpiteitä, joita seurataan säännöllisesti.

Järjestelmän jalkauttaminen henkilöstölle on aloitettu ympäristö- ja laatukoulutuksien muodossa.

ISO 9001:2008 Sertifikaatti nro. 7161-01 (pdf)

ISO 14001:2004 Sertifikaatti nro. 7162-01 (pdf)