Valtion rautatieyhtiö SNCF,
Chambly, Ranska

Vuonna 2012 Savaterra Oy toteutti tähän saakka suurimman ulkomaisen pilaantuneen maan kunnostushankkeen Ranskassa. Terminen asema siirrettiin Pariisin lähiökaupunkiin laivauksena ja maantierahtina.

Kohteessa oli sijainnut vanha kreosoottitehdas ja ratapölkkykyllästämö, jonka vaikutuksesta maaperässä oli korkeita pitoisuuksia PAH-yhdisteitä sekä öljyhiilivetyjä.

Pilaantuneita maita puhdistettiin yhteensä 59300 tonnia ja PAH-pitoisuuden tuli alittaa raja-arvo 50 mg/kg kun lähtöpitoisuudet vaihtelivat 1000-2000 mg/kg välillä.

Työ toteutettiin työyhteenliittymänä paikallisen maa- ja ympäristörakentamiseen erikoistuneen yrityksen kanssa.