Saastuneen maa-aineksen
off-site projektit

Koivissilta, Vihti, 2004-2008

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelty määrä vuodessa n. 20000t
 • Puhdistettu kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Rantasalmi, 2003 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsiteltävä määrä vuodessa n. 20000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Kemi, 2003 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelteltävä määrä vuodessa n. 100000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi

Pateniemi, 2011

 • Entinen sahalaitos: puhdistaminen termisesti Kemin vastaanottoasemalla
 • Dioksiinit ja furaanit, kloorifenolit
 • Lähtöpitoisuus: dioksiinit ja furaanit max >2 000 000 ng/kg, kloorifenolit 1000mg/kg
 • Käsitelty määrä 15 000t
 • Loppupitoisuus dioksiinit ja furaanit max  >1000mg/kg, kloorifenolit 40mg/kg 

Kohla-Järve, Viro, 2012 ->

 • Pilaantuneen maan vastaanotto ja käsittelypiste, jota operoi Savaterra
 • Öljyhiilivedyt, VOCs, raskasmetallit, PCB, CP, PCDD/F
 • Käsitelteltävä määrä vuodessa n. 100000t
 • Puhdistus kierrätettäväksi rakennusmateriaaliksi