Kotkan öljysatama

Greenfixin Kotkan vanhan öljysataman puhdistustyö

  • Haitta-aineet: öljy, liuotinaineet, lyijy
  • Pitoisuudet: keskimäärin 4000 mg/kg
  • Käsitellyn maa-aineksen kokonaismäärä: 100 000 t
  • Projektin kesto: Lokakuu 2003 – Elokuu 2006. Talven ajan puhdistusasema oli suljettuna (4 kuukautta vuodesta).
  • Pitoisuudet puhdistuksen jälkeen keskimäärin 128 mg/kg
  • Käsitelty maa-aines jatkokäytettiin alueen maanrakennustöihin. Maanparannustöiden jälkeen alue toimii nykyään suosittuna puistona.