Stora Enso Oyj,
Kemijärven sellutehdas

Vuonna 2010 Savaterra Oy vastasi tehdasalueella havaittujen pilaantuneiden maiden ja vesien käsittelystä. Maaperässä ja pohjavesissä havaittiin kohonneita pitoisuuksia etenkin öljyjen ja VOC-yhdisteiden osalla.

Kuljetuskustannusten ja luonnon materiaalien säästämiseksi Savaterra Oy:n terminen asema siirrettiin tehdasalueelle ja kaikki kohteet kunnostettiin yhden kesän aikana. Savaterra Oy vastasi kohteessa tarvittavista maarakennustöistä, pilaantuneiden maiden termisestä käsittelystä ja pohjavesien keräily- ja käsittelyjärjestelmän toteutuksesta.

Pilaantuneita maita puhdistettiin yhteensä 50600 tonnia ja työhön kului aikaa noin 4 kuukautta. Termisen käsittelyn jälkeen pitoisuudet alittivat asetuksen (Vna 214/2007) alemmat ohjearvot.

Tilaajan kannalta valitun menetelmän etuina olivat kunnostukseen tarvittava lyhyt aika ja varma puhdistustulos.