Guangzhou, Kiina

  • Vuonna 2016 Savaterra Oy puhdisti vanhan terästehtaan pohjan termodesorptiolla. Laitteet siirrettiin meritse Kiinaan kevään 2016 aikana. Alue sijaitsi keskellä Guangzhoun kaupunkia. Alueelle rakennettiin puhdistuksen edistyessä kerrostaloalue, jonne asukkaat siirtyivät puhdistuksen edistyessä.  Uudet rakennukset ja asukkaat olivat n. 400m  päässä puhdistusasemasta sen toimiessa.  Koska terästehtaan maa-alue tuli asuinkäyttöön, olivat puhdistustavoitteet erittäin tiukat. Saasteet olivat  pääasiassa PAH -yhdisteitä (EPA 16). Lähtöpitoisuus oli keskimäärin PAH EPA 57-2027mg/kg ka. Puhdistetussa maassa loppupitoisuudet olivat PAH yhdisteille  0.63-5mg/kg ka (yhdistekohtaiset arvot). Maa-aines oli erittäin hienoa (siltti).

  • Työ toteutettiin siten, että Savaterra oli aliurakoitsija paikallisen maa- ja ympäristörakentamiseen erikoistuneen yrityksen kanssa.