Kemin vastaanottoasema

Johtopäätelmiä saastuneiden maa-ainesten termisestä käsittelystä:

  • Suuren puhdistuskapasiteetin (40-80t/h) ansiosta aikataulut ovat kohtuullisia myös isoissa projekteissa.
  • Käsitellyn maa-aineksen jälkiseurannan tarve on vähäistä.
  • Puhdistusmenetelmä mahdollistaa useiden erilaisten maa-ainestyyppien käsittelyn sekä vaihtelevat haitta-ainepitoisuudet.
  • Menetelmä soveltuu erilaisille haitta-aineille eikä ole herkkä puhdistettavan maa-aineksen kosteudelle.
  • Puhdistuslaitoksen vaatima pinta-ala on suhteellisen pieni (40m*60m)
  • Vertailtaessa kokonaiskustannuksia muihin puhdistusmenetelmiin on terminen käsittely hyvin kustannustehokas vaihtoehto.
  • Päästöjen ja massabalanssin tarkkailu on helppo toteuttaa.