Saastuneiden maa-ainesten
käsittely ja tuotteistus

Laitteistojen puhdistuskapasiteetti on 40 - 80 t/h, maa-ainesten ja haitta-aineiden laadusta sekä haitta-ainepitoisuuksista riippuen. Esimerkiksi 20 000 t kohteen käsittely kestää noin 2 kuukautta. Häiriöt kohteen toiminnalle ovat vähäisiä ja kertaluonteisia.

Prosessin toimintoja ja polttolämpötiloja säätämällä voidaan lähes kaikki haitta-aineet käsitellä.

Termiseen käsittelyyn soveltuvia haitta-aineita ovat: mineraaliöljyt, liuottimet, voc-yhdisteet, kloorifenolit, pah-yhdisteet, torjunta-aineet, dioksiinit, PCB sekä furaanit. Palamattomat haitta-aineet, kuten raskasmetallit sitoutetaan maaperään stabiloinnilla polton jälkeen.

Laitteistot eivät saastuta ympäristöään tai päästä puhdistuksessa irtoavia haitta-aineita luontoon, vaan hävittävät ne polttamalla. Pilaantunut maa-aines puhdistetaan tulevaan käyttötarkoitukseen, esim. viherrakentamiseen sopivaksi.

Korkeat +850-1100 °C polttolämpötilat tuhoavat haitta-aineet lopullisesti. Käsitellyn tuotteen haitta-ainepitoisuuksien jälkiseurantaa ei tarvita. Käsittely vapauttaa alueen haltijan tulevaisuuteen liittyvistä vastuista lopullisesti. Ympäristöongelmaa ei siirretä muille alueille tai tulevien sukupolvien rasitteeksi.